رامین گروسی

استاد رامین گروسی

تدریس کلیه دروس حسابداری از هنرستان تا دانشگاه

تدریس کلیه دروس حسابداری از هنرستان تا دانشگاه تدریس در کلیه مناطق استان تهران تدریس با حداقل هزینه تدریس مهارت های 7گانه ICDL تدریس نکات اکسل در حسابداری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

متون حسابداری 1 و 2 حسابان تصادفی مقدماتی حسابرسی 1 و 2 حسابداری پیشرفته 1 و 2 اصول حسابداری 1 و 2 حسابداری مالیاتی حسابداری میانه حسابداری صنعتی اصول حسابداری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس در موسسات اموزشی و دانشگاه ها و اشتغال در بانک.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان