راد رفیعی

استاد راد رفیعی

پاداش شما ، انتخاب درست شماست...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل جبر خطی جبرخطی عددی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

شاهرود - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان