راحله ابراهیمی

استاد راحله ابراهیمی

اپتیک، فوتونیک، الکترونیک،فیزیک

تدریس مفهومی دروس دبیرستان ، الکترونیک،مدارالکتریکی،الکترومغناطیس،اپتیک،فوتونیک،فیزیک مدرن،نرم افزار متلب،نرم افزارالتیوم،

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیستم های مخابرات نوری اپتوالکترونیک اپتیک غیرخطی 1 اپتیک هندسی اپتیک فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک جدید 1 و 2 الکترونیک ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان مدارهای الکترونیکی فیزیک عمومی 2 ریاضی کنکور سراسری زبان تخصصی مهندسی برق الکترومغناطیس

شهرهای تدریس

تهران - تهران اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


رتبه ی 900 کنکور سراسری ریاضی <br /> رتبه ی 20 کارشناسی ارشد فوتونیک <br /> دانش آموخته ی صنعتی اصفهان و شهید بهشتی.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان