رسول بهرامپوری

استاد رسول بهرامپوری

گفتار شیوا و تسلط بر مطالب و آشنایی با عمق دروس تدریس شده سبب شده تا افرادی که کلاس های اینجانب استفاده کرده اند دیدگاه دگرگونه ای نسبت به مطالب داشته باشند. و تا بتوان از پیچیدگی مفاهیم برایشان کاست.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مقاومت مصالح ریاضی مهندسی استاتیک ترمودینامیک ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان