غزل صدیقی

استاد غزل صدیقی

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان و برنامه ویژه برای کنکوری ها , دروس دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

میکروبیولوژی عمومی زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان