کاربر استادبانک

پیمان رضائی

تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع طبق کتب مرجع توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

مديريت کيفيتکنترل  پروژهسيستم های پرداخت حقوق و دستمزدمديريت مالیطرح ریزی واحدهای صنعتیاصول مدیریت و تئوری سازمانبرنامه ريزی نگهداری و تعميراتبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2برنامه ريزی توليدآمار و احتمالاتفیزیک دوم دبیرستانفیزیک سوم دبیرستان

تدریس در شهرهای

فلاورجان، اصفهاناصفهان، اصفهان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: فلاورجان، اصفهان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.