پیمان عباسی

استاد پیمان عباسی

تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک و ریاضیات دانشگاهی

تدریس دروس تخصصی مهندسی مکانیک: مقاومت مصالح استاتیک دینامیک دینامیک ماشین کنترل ریاضیات دانشگاهی : معادلات دیفرانسیل ریاضی 1و2 ریاضی مهندسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک استاتیک استاتیک و مقاومت مصالح دینامیک ماشین ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل مقاومت مصالح ارتعاشات مکانیکی کنترل اتوماتیک ریاضی عمومی 1 دینامیک

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان