کاربر استادبانک

فرناز نژادی

ترجمه تخصصی مقالات مهندسی صنایع و مدیریت-تدریس دروس پایه و تخصصی مهندسی صنایع-تدریس دروس پایه رشته های فنی و مهندسی و آمار و احتمالات مهندسی و ریاضیات مهندسی -تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

کاربرد کامپيوتر در مهندسی صنايعمهندسی سیستم هاکنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)ریاضی کنکور سراسریزبان تخصصی مهندسی صنایعریاضی گسستهآمار و مدلسازی دبیرستانریاضی حسابداریریاضی پایهآمار ریاضیبرنامه ریزی حمل و نقل شهریبرنامه ريزی توليدسری های زمانیکنکور کارشناسی ارشد مهندسي صنايعکنترل فرآیندهاکنترل  پروژهبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2برنامه ريزی نگهداری و تعميراتمهندسی فاکتورهای انسانیاقتصاد و مدیریت صنعتیطرح سيستم های اطلاعاتی و کنترل مديريتروش های تولیداصول مدیریت و تئوری سازمانارزیابی کار و زمانتحقیق در عملیاتریاضی عمومی 2ریاضی مهندسیریاضی عمومی 1کنکور کارشناسی ارشد ریاضیکنترل کیفیت آماریآمار و احتمالات

تدریس در شهرهای

اراک، مرکزی

جنسیت: مونث

محل سکونت: اراک، مرکزی

درباره استاد


رتبه ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی
مشاور کنکور کارشناسی ارشد

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.