اویس ارغیانی

استاد اویس ارغیانی

تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر به صورت کاملا مفهومی با مدرک کارشناسی ارشد-تدریس دروس ریاضی دبیرستان-تدریس در سبزوار

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کامپایلر زبان های برنامه سازی پایگاه داده ها سیستم های عامل نظریه زبان ها و ماشین ها مدارهای منطقی معماری کامپیوتر ساختمان داده و الگوریتم ها

شهرهای تدریس

سبزوار - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان