نیلوفر موقتیان

استاد نیلوفر موقتیان

تدریس خصوصی کلیه ی دروس دبستان و راهنمایی ، دروس عمومی دبیرستان، دروس تخصصی تجربی و آمادگی کنکور ارشد مهندسی پزشکی توسط رتبه برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زمین شناسی دبیرستان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پژشکی جغرافیا 2 جغرافیا پیش دانشگاهی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان دین و زندگی دوم دبیرستان قرآن و تعلیمات دینی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان زیست شناسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان