نگار اخلیان

استاد نگار اخلیان

تدریس خصوصی درس زبان انگلیسی تمام مقاطع راهنمایی و دبیرستان کلیه رشته ها توسط رتبه برتر کنکور سراسری زبان و دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد. کسب 92 درصد درس زبان انگلیسی کنکور سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور سراسری زبان انگلیسی زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد<br /> فارغ التحصیل از دبیرستان امام رضا با معدل نهایی 19.72 <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • مطالعه مستمر 7 سال زبان
  • دارای مدرک CAE
  • دارای مدرک FCE
  • دارای مدرک SEC
  • کسب 92 درصد درس زبان در کنکور سراسری تجربی و کسب 70 درصد درس زبان اختصاصی
  • رتبه 1000 کنکور زبان

نظرات شاگردان