ندا نیکخو

استاد ندا نیکخو

تدریس خصوصی دروس فیزیک-ریاضی و زبان انگلیسی مقطع دبیرستان و راهنمایی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان