کاربر استادبانک

نصیرالدین کافی

تدریس دروس کارآفرینی، کسب و کار و بهره وری و برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب و کار، طرح تجاری، انجام مطالعات امکان سنجی و ...

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

اقتصاد مدیریت

تدریس در شهرهای

شهر بابک، کرمان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: شهر بابک، کرمان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.