نسیم السادات موسوی

استاد نسیم السادات موسوی

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. . تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (MBA) توسط دانشجوی دانشگاه شریف.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

گرگان - گلستان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان