نرگس شاهنده

استاد نرگس شاهنده

ریاضیات ابتدایی و عمومی- زبان انگلیسی

تدریس با مفهومی ساده و کاربردی و تمرین و رفع اشکالات دانش آموز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی هفتم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی زبان انگلیسی (عمومی) زبان انگلیسی دوم دبیرستان ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ریاضی عمومی 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی مهندسی معماری از دانشگاه جامع علمی کاربردی

نظرات شاگردان