نرگس رضوانی

استاد نرگس رضوانی

دریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاههای کشور.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی

شهرهای تدریس

آزادشهر - گلستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان