سید هادی نبوی زاده

استاد سید هادی نبوی زاده

تدریس مفهومی فیزیک دبیرستان و دانشگاه توسط رتبه برتر دکتری فیزیک هسته ای و مولف کتاب مفاهیم در فیزیک مکانیک و الکتریسیته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجو دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان - زمینه تحقیقاتی پراکندگی در انرژی های بالا

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک مهندسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • تالیف کتاب بررسی امواج در پلاسما غباری
  • تدریس دبیرستانی ٤ سال- تدریس دانشگاهی ٥ سال
  • تدریس دبیرستانی ٤ سال

نظرات شاگردان