ندا ترکیان

استاد ندا ترکیان

تدریس خصوصی دروس زیست شناسی دبیرستان تا دانشگاه و مشاوره تحصیلی .دروس دانشگاهی شامل جانور شناسی1و2- فیزیولوژی جانوری 1و2و3- جنین شناسی وبافت شناسی - سلولی و مولکولی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه لرستان

نظرات شاگردان