نگار پارسا

استاد نگار پارسا

کارشناس بیولوژی شهید چمران اهواز تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زیست شناسی وشیمی دبیرستان تا کنکور تدریس تمام نکات و جزییات" متن کتاب درسی"!

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان