ندا مرتضوی

استاد ندا مرتضوی

ریاضی عمومی 1 و 2 رشته های مدیریت و حسابداری با تجربه بیش از 10 سال تدریس خصوصی. تدریس خصوصی اتوکد مقدماتی و پیشرفته دو بعدی. تدریس امور قراردادها و پیمان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان