نیلوفر منان

استاد نیلوفر منان

تدریس خصوصی کلیه دروس دبیرستان و کنکور و کارشناسی...تدریس ریاضی.فیزیک.شیمی.زبان و.... توسط مدرس ارشد دانشگاه کیلان..تدریس در محل مورد نظر شما به صورت تضمینی و قیمت توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان تخصصی مهندسی صنایع ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان ریاضی فیزیک 1 و 2 شیمی فیزیک مواد ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 شیمی آلی شیمی و بیوشیمی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی عمومی صنایع غذایی 1 و 2 عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم انتقال حرارت شیمی فیزیک ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد شیمی تجزیه استاتیک و مقاومت مصالح آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه گیلان

نظرات شاگردان