نازنین ملک

استاد نازنین ملک

تدریس خصوصی درس اقتصاد در کلیه سطوح از دبیرستان تا دکتری به صورت تضمینی در کمترین زمان ممکن به صورت عملی و تیوری و منطبق با هر گرایش تحصیلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات شاگردان