محمدرضا زارع

استاد محمدرضا زارع

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان با کمترین تعداد فرمول و کارامدترین شیوه به گونه ای که در ذهن حک گردد،تدریس خصوصی ریاضی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به شیوه ای کاملا مفهومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان معادلات دیفرانسیل

شهرهای تدریس

قم - قم تهران - تهران یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


توانا در بیان مطالب و تسلط به مفاهیم دروسریاضی و فیزیک دبیرستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان