محمد رضا محمدی

استاد محمد رضا محمدی

تدریس ریاضی دبیرستان و هنرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 جبر و احتمال ریاضی سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی کنکور سراسری معادلات دیفرانسیل ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی عمومی 2 حسابان

شهرهای تدریس

ورامین - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • بیست سال سابقه تدریس در دبیرستان های ورامین و قرچک

نظرات شاگردان