مرتضی محمدی

استاد مرتضی محمدی

تدریس خصوصی توسط طلبه ممتاز حوزه علمیه با مدرک کارشناسی ارشد شیمی . جلسه اول رایگان و در صورت تمایل به ادامه قیمت توافقی میباشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان