محسن ایزدی خواه

استاد محسن ایزدی خواه

تدریس نرم افزار های مربوط به مهندسی معماری (3d s max( v-ray) -auto cad 2d & 3d از مقدماتی تا پیشرفته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

نظرات شاگردان