محسن اهالی

استاد محسن اهالی

تدریس خصوصی عربی توسط رتبه تک رقمی کنکور انسانی 88 ، اختصاصی علوم انسانی وعمومی سایر رشته ها. به شکل تست محور.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 6 حقوق IP و دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
  • رتبه 7 کنکور کارشناسی انسانی 88

نظرات شاگردان