محمدحسین رضاییان

استاد محمدحسین رضاییان

تدریس ریاضیات و فیزیک کنکور تدریس عربی کنکور در هر نقطه از تهران در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان خواهد بود با پنج سال سابقه آموزشی ارایه مشاوره تحصیلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس ریاضیات و فیزیک کنکور<br /> تدریس عربی کنکور<br /> در هر نقطه از تهران<br /> در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان خواهد بود<br /> با پنج سال سابقه آموزشی<br /> ارایه مشاوره تحصیلی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان