تدریس خصوصی توسط محمد جاویدنیا

محمد جاویدنیا

تدریس با نگرشی نو: تدریس ریاضیات دبیرستانی و کنکوری با ایده نو و مفهومی: تدریس ریاضیات دبیرستانی با پوشش کامل مطالب و کنکور با ایده های نو-تدریس ریاضی، فیزیک و دروس عمومی کنکور مشاوره جهت بهبود تراز و رتبه

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

دینامیکموتورهای احتراق داخلیارتعاشات مکانیکیاستاتیک و مقاومت مصالحمقاومت مصالحریاضی مهندسیحسابانفیزیک عمومی 1آمار و مدلسازی دبیرستانمعادلات دیفرانسیلفیزیک کنکور سراسریریاضی عمومی 2هندسه دوم دبیرستانریاضی عمومی 1فیزیک سوم دبیرستانفیزیک دوم دبیرستانریاضی کنکور سراسریحساب دیفرانسیل و انتگرالریاضی دبیرستان علوم انسانیریاضی سوم دبیرستانریاضی دوم دبیرستان

تدریس در شهرهای

بستان‌آباد، آذربایجان شرقیشبستر، آذربایجان شرقیمراغه، آذربایجان شرقیتهران، تهرانتبریز، آذربایجان شرقیمرند، آذربایجان شرقی

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تبریز، آذربایجان شرقی

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.