محمد قربانی

استاد محمد قربانی

زیست شناسی _ فیزیک

تدریس زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی و فیزیک دوم دبیرستان- ریاضیات ابتدایی و راهنمایی - علوم تجربی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

علوم تجربی دوم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی اول ابتدایی بیوفیزیک و بیوشیمی بیوشیمی ریاضی ششم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی المپیاد زیست زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی و آزمایشگاه 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


محمد قربانی دانشجوی دکترا بیوفیزیک -رتبه 1 کنکور دکترا - رتبه 27 کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان