محمد عبادی

استاد محمد عبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی (عمومی) زبان تخصصی مهندسی عمران تحلیل سازه 1 و 2 مهندسی ترابری سازه های بتن آرمه 1 و 2 مکانیک سیالات مکانیک خاک هیدرولیک راهسازی روسازی راه استاتیک و مقاومت مصالح آمار و مدلسازی دبیرستان فیزیک عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان