حامد آذری

استاد حامد آذری

تدریس شیمی دبیرستان و دانشگاه توسط دکتری شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری از سوی وزارت علومسابقه تدریس دروس مختلف دانشگاهی

نظرات شاگردان