کاربر استادبانک

محمد طالقانی

تدریس خصوصی دروس: کنترل  پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2، کنترل کیفیت آماری، طرح ریزی واحدهای صنعتی، فیزیک دوم دبیرستان، فیزیک سوم دبیرستان

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

کنترل  پروژهبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2کنترل کیفیت آماریطرح ریزی واحدهای صنعتیفیزیک دوم دبیرستانفیزیک سوم دبیرستان

تدریس در شهرهای

تهران، تهران

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.