محمد جواد حاجی زاده

استاد محمد جواد حاجی زاده

چگونگی تدریس دروس

قبول مشاوره درسی و تدریس ریاضی کنکور انسانی و عربی کنکور و دبیرستان و هم چنین دروس اقتصاد و زبان انگلیسی کنکور و دبیرستان.تدریس در تهران .جلسه ی اول رایگان می باشد.رتبه 155 منطقه دو انسانی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فارسی سوم دبیرستان زبان فارسی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان عربی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی دوم دبیرستان روانشناسی کنکور سراسری آمار و مدلسازی دبیرستان عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری اقتصاد دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

سمنان - سمنان گرمسار - سمنان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • روش تدریس: جلسه اول آزمون تعیین سطح و مشخص شدن اهداف جلسات است بنابراین این جلسه رایگان است.بنا بر سطح دانش آموز مباحث تدریس می شود.
  • سابقه دو سال تدریس خصوصی از سوم دبیرستان.رتبه 155 منطقه دو رشته ی انسانی،کسب درصد های76 در عربی عمومی،92 در زبان انگلیسی،65 در ریاضی،87 در اقتصاد و 93 در عربی اختصاصی.توانایی تدریس ریاضیات و اقتصاد و عربی اختصاصی انسانی و عربی عمومی کلیه رشته ها

نظرات شاگردان