مینا کیان

استاد مینا کیان

تدریس خصوصی دروس کارشناسی مدیریت از قبیل تحقیق در عملیات 1 و 2 و پیشرفته (کارشناسی ارشد)، اصول حسابداری 1 و 2 ، حسابداری صنعتی 1، اقتصاد کلان، آمار و کاربردآن در مدیریت 1 و 2 ،تحلیل آماری پیشرفته ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان