محمدرضا مولایی

استاد محمدرضا مولایی

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان