میلاد معصومی

استاد میلاد معصومی

تدریس دروس دانشگاهی در رشته مهندسی نفت و دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ترمودینامیک شیمی کنکور سراسری موازنه انرژی و مواد کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه تدریس دروس کنکور سراسری

نظرات شاگردان