مرصاد حسین قراری

استاد مرصاد حسین قراری

تدیس خصوصی فیزیک دبیرستان توسط دانشجوی کارشناسی دبیری فیزیک دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رشت - گیلان شفت - گیلان صومعه‌سرا - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه محقق اردبیلی

نظرات شاگردان