کاربر استادبانک

مهرداد هنرمند

تدریس تضمینی در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب نصف هزینه دریافتی بازگشت داده خواهد شد.مسلم است این امر فقط با کیفیت استاندارد آموزشی امکان پذیر است

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

مکانیک شکستریاضی مهندسیاستاتیکمقاومت مصالح

تدریس در شهرهای

شاهین‌شهر و میمه، اصفهاننجف‌آباد، اصفهانخمینی‌شهر، اصفهاناصفهان، اصفهانتیران و کرون، اصفهان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: نجف‌آباد، اصفهان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.