مهدی حیدری

استاد مهدی حیدری

تدریس خصوصی دروس برق قدرت توسط رتبه ی 10 کنکور کارشناسی ارشد با سابقه ی تدریس مشاور ه و طرح سوال در موسسات آموزشی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان