مهدی قربانی

استاد مهدی قربانی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان با مناسبترین قیمت توسط فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


آماده کمک به دانش آموزان در زمینه دروس دبیر ستان هستم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان