مهدی داوری

استاد مهدی داوری

تدریس خصوصی آمار، پژوهش عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد

"نتیجه به همراه فهم کامل مباحث" پژوهش عملیاتی(تحقیق در عملیات)، مدیریت مالی، اقتصاد خرد، آمار و احتمال، ریاضی،

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی سوم دبیرستان ریاضی پایه ریاضی حسابداری اصول مدیریت و تیوری سازمان اقتصاد خرد 1 و 2 آمار و احتمالات مدیریت مالی پژوهش در عملیات 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی 35 کارشناسی ارشد
  • رتبه ی 9 دکتری تخصصی مجموعه مدیریت
  • حل تمرین اساتید مختلف در دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه ی چندین ساله در امر تدریس درس های پژوهش عملیاتی، آمار، مدیریت مالی، اقتصاد خرد و...
  • تدریس در انجمن علمی دانشگاه علوم اقتصادی

نظرات شاگردان