مهدی شبیری

استاد مهدی شبیری

تدریس خصوصی دروس

تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک دوره دبیرستان و راهنمایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی پایه فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 2 هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان