معصومه عزیزی

استاد معصومه عزیزی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط دانشجوی د کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان استاتیک و مقاومت مصالح فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان