سید مسعود عرفانی

استاد سید مسعود عرفانی

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، شیمی آلی، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی، کاربرد طیف سنجی در شیمی ، سنتز ترکیبات آلی، شیمی فیزیک آلی و دروس مرتبط با شیمی آلی در کنکور کارشناسی ارشد با تضمین درصد بیشتر ار 50

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی آلی کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس و آموزش دروس مرتبط با شیمی با زبانی بسیار ساده و مفهومی.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • رتب32 کنکور کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه سراسری و رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد. 6 ترم سابقه تدیس د دانشگاه

نظرات شاگردان