مجید اذری

استاد مجید اذری

فکر ساخته تعلیم و تربیتی است که تا امروزه گرفته‌ایم، برای فکر بهتر باید از فردا تعلیم و تربیت بهتری بگیریم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی جانوری از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای مقالات علمی و پزوهشی
  • 5 سال تدریس خصوصی
  • 3 سال تدریس دروس زیست شناسی در دانشگاه پیام نور قشم.

نظرات شاگردان