رضا ماهروبختیاری

استاد رضا ماهروبختیاری

تدریس دروس: ریاضیات دبیرستان و فیزیک دبیرستان، ریاضی عمومی1 و2، معادلات دیفرانسیل، فیزیک2، مدار1و2، ماشین 1و2، سیستم های کنترل خطی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 1 الکترومغناطیس فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 2 مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی آمار و مدلسازی دبیرستان ماشین های الکتریکی 1 و 2 حسابان فیزیک کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی 2 ریاضی گسسته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های کنترل خطی جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


برای جلوگیری از پسرفت، پس، \\\" باید رفت\\\" هر چاله ای چاره ای به من آموخت.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان