محمود صابری

استاد محمود صابری

ریاضی ششم ابتدایی تا دوم دبیرستان

دبیر ریاضی بازنشسته با 27 سال سابقه تدریس موفق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان

شهرهای تدریس

تنکابن - مازندران رامسر - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان