محمود محمدی

استاد محمود محمدی

زبان وریاض راهنمایی وزبان دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی راهنمایی دبیراستان و کنکور با ده سال سابقه تدریس در آموزش وپرورش و آموزشگاههای زبان.مدیر آموزشگاه زبان صعود برتر سهرورد.دانشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

البرز - قزوین تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دبیر استخدامی آموزش وپرورش با ده سال سابقه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • داشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • تدریس زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی و دبیرستان و مدیریت آموزشگاه زبانهای خارجه صعود برتر

نظرات شاگردان