مهدی تجلی

استاد مهدی تجلی

مثال: تدریس خصوصی دروس ریاضی متوسطه اول ودوم و فیزیک متوسطه دوم توسط دبیر ریاضی فیزیک دبیرستان و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی فیزیک 1 و 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

نیشابور - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • قبولی بیش از 90 درصد در امتحان نهایی سوم دبیرستان در چند سال متوالی

نظرات شاگردان